Csomag neve: DIGITÁLIS JÓLÉT ALAPCSOMAG
Hozzáférés típusa: Kábelmodem
Biztosított kábelmodem: Euro Docsis
E-mail: Egyéni előfizető: 3 postafiók, 50 MB tárterülettel
Web tárhely: 50 MB
A csomagban átvihető havi maximális letöltési adatmennyiség korlát: Nincs korlátozva
  Letöltési irány Feltöltési irány
Sávszélesség: 4 Mbps 1 Mbps
Garantált sávszélesség: 4 Mbps 0.5 Mbps
Maximális számítógépek száma: Nincs korlátozva
Havi előfizetési díj 12 hónap hűségnyilatkozattal: 2356 Ft + 5% ÁFA = 2474 Ft
Kiegészítő forgalmi díj: Nincs

 

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe a Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) otthoni internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt otthoni internet előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben.

A DJA vonatkozásában előfizető: az a természetes személy, aki a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (Szolgáltató) internet-hozzáférés szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.

A DJA igénybe vételéhez az előfizetői szerződés megkötése során egyszeri díjtétel nem kerül megállapításra (pl. kiépítési díj, csatlakozási díj).

A DJA igénybe vételéhez a havi rendszerességgel fizetendő havi díjon kívül egyéb rendszeres díj, díjelem nem kerül megállapításra, illetve a havi díj ilyen további elemet nem tartalmaz (pl. éves díj).

A Szolgáltató a DJA keretén belül az internethozzáférés szolgáltatáson felül egyéb szolgáltatást (pl. fix IP cím, e-mail fiók) csak a fentiek szerint biztosít.

A Szolgáltató a DJA-hoz eszközt/készüléket nem biztosít.

A Szolgáltató a DJA-val igénybe vett internet-hozzáférés szolgáltatás esetén határozott időtartamú (1 éves) szerződéskötési lehetőséget biztosít.

A DJA-ra vonatkozó szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltást kötbérfizetési kötelezettség, vagy más hasonló jogkövetkezmény alkalmazása nélkül biztosítja a Szolgáltató, amennyiben a szerződés szerinti Szolgáltatónál a DJA előfizetője magasabb kategóriájú csomagra kíván áttérni.

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás DJA esetén adatforgalmi korlát nem kerül megadásra, mely alól kivételt képez a Szolgáltató mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott, nem rendeltetésszerű használat.