aszf tv aszf internet aszf telefon

 

Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.08.05. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.08.05. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • a MUSIC CHANNEL neve 1MUSIC CHANNEL-re valamint a MUSIC TELEVISION neve MTV HUNGARY-re változott
  • Szigligeti csatorna kiosztásba bekerült a BALATON TV
  • technikai okok miatt némely csatorna frekvenciája megváltozott Balatonedericsen, Uzsán és Révfülöpön (lásd. csatornakiosztás)
  • Révfülöpön megszűnt a CNN csatorna
  • a COMEDY CENTRAL FAMILY csatorna bekerül Pápán, Zircen, Olaszfalu, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron, Bakonynánán, Bakonybélben, Devecserben és Sárváron a Családi csomagba

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.08.05. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.08.05. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • négy új szolgáltatási csomag került bevezetésre SILVER PLUS, PLATINA PLUS, DIAMOND PLUS és DIAMOND EXTRA néven
  • négy szolgáltatási csomag került kivezetésre SILVER MAX, PLATINA, DIAMOND és DIAMOND MAX néven
  • akciók aktualizálva lettek a 7.sz. mellékletben.

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.