aszf tv aszf internet aszf telefon

 

Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.04.16. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.04.16. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.04.16. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • megszűnt a Sundance és a SportM csatorna vételi lehetősége
 • a Chili TV neve LiChi TV-re változott
 • akciók aktualizálva lettek a 6.sz. mellékletben
 • megszűnik az INFO TV/Bemutató csatorna Pápán
 • megszűnik a ZDF Sárváron
 • 6 új csatorna (MUSIC CHANNEL, H!T MUSIC CHANNEL, DIGI SPORT 3, DIGI ANIMAL WORLD, DIGI LIFE, DIGI WORLD) került a Bővített csomagba Pápán, Zircen, Olaszfalu, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron, Bakonynánán, Bakonybélen, Devecserben és Sárváron
 • már csak digitálisan foghatók a következő csatornák Pápán: DA VINCI, RTL II, PARAMOUNT, MOTORSPORT TV, DISCOVERY ID, DUCK TV, TLC, CNN, MEGAMAX, VH1
 • már csak digitálisan foghatók a következő csatornák a Zirci fejállomáshoz tartozó településeken: ARTE, MOTOROSPORT TV, MEGAMAX, TLC, DA VINCI, CNN, 3SAT, RTLII, RAI UNO, DUCK TV
 • az ARD és az EURONEWS megszűnt Ábrahámhegy, Kékkút és Balatonrendes településeken helyette bekerült az M5 HD, a D1 TV, a SPEKTRUM HOME, az IZAURA TV, a FEM3, a ZENEBUTIK, a DAS ERSTE, a HR FERNSEHEN, a BR FERNSEHEN, az SWR FERNSEHEN és a WDR KÖLN műsora
 • technikai okok miatt némely csatorna frekvenciája megváltozott Pápán, Zircen, Olaszfalun, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron, Bakonynánán és Bakonybélen (lásd. csatornakiosztás)

 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a KábelszatNet-2002. Kft. 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, internet és helyhez kötött telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

 • pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok),
 • az ÁSZF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.