aszf tv aszf internet aszf telefon

  Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 

 

  Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata 

 

 

Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.05.17. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.05.17. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • a D1 TV terjesztése megszűnik, ezért a helyére a JAZZ TV kerül be kínálatunkba Pápa, Zirc, Olaszfalu, Bakonyszentkirály, Csesznek, Nagyesztergár, Dudar, Csetény, Szápár, Bakonynána, Bakonybél, Badacsonytomaj, Zalahaláp, Ábrahámhegy, Kékkút, Balatonrendes és Sárvár településeken.

Az Eht. 132. § (3) bekezdés alapján - a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Az Eht. 132. § (5) bekezdése értelmében „ A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Az Eht. 132. § (7) bekezdése alapján - Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.


A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.05.10. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.05.10. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • HATOSCSATORNA helyére a JAZZ TV kerül kínálatunkba

Az Eht. 132. § (3) bekezdés alapján - a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Az Eht. 132. § (5) bekezdése értelmében „ A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Az Eht. 132. § (7) bekezdése alapján - Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.


A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.05.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.05.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • HATOSCSATORNA terjesztése megszűnik

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.22. napjától hatályos, helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.22 napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

törvényi előírás miatt a következő szolgáltatás került be 3.1.2.7 pontba valamint az Előfizetési szerződés c.pontjába (6.s.z melléklet)

Azonosító kijelzés nélküli bejövő hívás tiltás

Ingyenesen biztosítjuk az előfizető írásbeli kérelme alapján, a hívott előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében a hívó az azonosítója kijelzését letiltotta


A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.04. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • új KTV-s csomag kerül bevezetésre PREMIUM MAX néven
 • RTR PLANETA orosz műsor helyére ORF2 került
 • akciók (6.sz. melléklet) aktualizálva lettek

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.04. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • a 4.sz.mellékletben rögzített szolgáltatásaink közül az alábbiak újként való értékesítése megszűnik:

  BASIC, SILVER, SILVER EXTRA, PLATINA PLUS, DIAMOND PLUS, DIAMOND EXTRA, PR-NET 10, PR-NET 12, PR-NET 15, PR-NET 80, PR-NET 100, PR-NET 120, PR-NET 140, PR-NET 240, PR-NET 250, PR-NET 500, PR-NET G30, PR-NET G60, PR-NET G90, PR NET GP 120, PR NET GP 150, PR NET GP 240, PR NET GP 400, PR NET GP 500, PR NET GP 800

 • új internetes csomagok kerülnek értékesítésre:
 • akciók (6.sz. melléklet) aktualizálva lettek

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • a 4.sz.mellékletben rögzített előfizetési díjainkat módosítjuk (megtekinthető ügyfélszolgálatunkon és a www.kabelszat2002.hu/ÁSZF menüpontban).
 • MTV HUNGARY csatorna MTV EUROPEAN néven működik tovább
 • SONY MOVIE CHANNEL új neve VIASAT FILM lesz
 • SONY MAX csatorna megváltozik VIASAT2-re
 • akciók (6.sz. melléklet) aktualizálva lettek

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből
A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • a 4.sz.mellékletben rögzített előfizetési díjainkat módosítjuk (megtekinthető ügyfélszolgálatunkon és a www.kabelszat2002.hu/ÁSZF menüpontban).
 • előfizető hiányában megszűnik a DIGITÁLIS JÓLÉT ALAPCSOMAG
 • akciók (6.sz. melléklet) aktualizálva lettek

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.04.01. napjától hatályos, helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.04.01 napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • a 3.sz.mellékletben rögzített előfizetési díjainkat módosítjuk (megtekinthető ügyfélszolgálatunkon és a www.kabelszat2002.hu/ÁSZF menüpontban).
 • akciók (5.sz. melléklet) aktualizálva lettek

Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Kivéve az eszközvásárlással egybekötött 2 éves hűségnyilatkozatot.

 

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.