2014. április 17. csütörtök 14:29
 
 
Főmenű
Kezdőlap
Kábeltv
Digitális TV
Internet
Telefon
Hasznos Információk
Adataink
Térkép
Minőségi mutatók
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Tévézz Okosan
Bejelentések panaszok intézése
NMHH Közleménye
Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
Info
Jelenleg 1 vendég olvas minket
Honlapunknak eddig

látogatója volt.
 Informatikai Partnerünk és a
honlapot szerkesztette az

Üdvözöljük honlapunkon!

 

Értesítés a kábeltelevíziós Általános Szerződési Feltételek módosulásáról


Értesítés a kábeltelevíziós Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

 

Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy a KábelszatNet-2002. Kft. 2014.05.01 napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit

 

2014. év május 1. napjától a szolgáltató a kábeltelevíziós szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők:

-          Sárváron kikerül a digitális SPORT csomagból az EUROSPORT2 csatorna

-          Zircen, Olaszfalun, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron és Bakonynánán a MUSIC TELEVISION bekerül a digitális EXTRA csomagba

-          a PRIZMA TV neve megváltozott RTL+-ra

-          a DIGITÁLIS HBO PAK alap ára 2.500,-Ft-ra csökkent

-          a MINIMAX csatornán este 20 óra után ANIMAX helyett C8 csatorna lesz

2014. év május 1. napjától a szolgáltató az internet szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők:

-          minden csomagunknál 3 db e-mail címet adunk díjmentesen 50 MB tárhellyel

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre. A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon. Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

                                                                     Tisztelettel: KábelszatNet-2002. Kft.

 

 

 


 

Pályázat: GOP-2009/2-2.1.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése.

Projekt neve: Információs technológia fejlesztése a KábelszatNet-2002. Kft.-nél.

Projekt rövid leírása: A projekt keretében a vállalkozás számára nélkülözhetetlen eszközök kerültek beszerzésre, melynek eredményeként nőtt a vállalkozás kapacitása.

Kedvezményezett: KábelszatNet-2002. Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.

Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
Budapest 1139 Váci út 83., Center Point 2. Irodaház. Tel: 06 40 200 617, infokukacmagzrt.hu, www.magzrt.hu
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a

Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.