Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.10.08. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.10.08. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • akciók aktualizálva lettek a 7.sz. mellékletben.

 


 a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.10.08 napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.10.08. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • a DIGI FILM neve FILM NOW-ra változott
  • a STORY4 neve TV4-re változott
  • Devecserben bevezetésre került az HBO PAK és az HBO MAXPAK csomag
  • megszűnt a MOTORSPORT TV csatorna vételi lehetősége, helyette SPORTVISION TV lesz
  • a MIKRÓ, az ALAP és a BŐVÍTETT csomagok értékesítése megszűnt, helyette MINI, CLASSIC és PREMIUM programcsomagok kerülnek értékesítésre

 


A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

Hamis nyereményjáték!!!

apalfkjkjmeknlmgTisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi képen látható hamis üzenetekkel próbálnak cégünk nevében nyereményjátékra invitálni.

Kérjük Önöket, hogy az üzenetet töröljék ki készülékükből, MEG SE NYISSÁK a hivatkozást!

 

Köszönjük!