Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.04.16. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

a KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2018.04.16. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2018.04.16. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

 • megszűnt a Sundance és a SportM csatorna vételi lehetősége
 • a Chili TV neve LiChi TV-re változott
 • akciók aktualizálva lettek a 6.sz. mellékletben
 • megszűnik az INFO TV/Bemutató csatorna Pápán
 • megszűnik a ZDF Sárváron
 • 6 új csatorna (MUSIC CHANNEL, H!T MUSIC CHANNEL, DIGI SPORT 3, DIGI ANIMAL WORLD, DIGI LIFE, DIGI WORLD) került a Bővített csomagba Pápán, Zircen, Olaszfalu, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron, Bakonynánán, Bakonybélen, Devecserben és Sárváron
 • már csak digitálisan foghatók a következő csatornák Pápán: DA VINCI, RTL II, PARAMOUNT, MOTORSPORT TV, DISCOVERY ID, DUCK TV, TLC, CNN, MEGAMAX, VH1
 • már csak digitálisan foghatók a következő csatornák a Zirci fejállomáshoz tartozó településeken: ARTE, MOTOROSPORT TV, MEGAMAX, TLC, DA VINCI, CNN, 3SAT, RTLII, RAI UNO, DUCK TV
 • az ARD és az EURONEWS megszűnt Ábrahámhegy, Kékkút és Balatonrendes településeken helyette bekerült az M5 HD, a D1 TV, a SPEKTRUM HOME, az IZAURA TV, a FEM3, a ZENEBUTIK, a DAS ERSTE, a HR FERNSEHEN, a BR FERNSEHEN, az SWR FERNSEHEN és a WDR KÖLN műsora
 • technikai okok miatt némely csatorna frekvenciája megváltozott Pápán, Zircen, Olaszfalun, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, Nagyesztergáron, Dudaron, Csetényen, Szápáron, Bakonynánán és Bakonybélen (lásd. csatornakiosztás)

 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a KábelszatNet-2002. Kft. 2018. év május hó 25. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, internet és helyhez kötött telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2018. év május hó 25. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

 • pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok),
 • az ÁSZF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

 

 

Hamis nyereményjáték!!!

apalfkjkjmeknlmgTisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi képen látható hamis üzenetekkel próbálnak cégünk nevében nyereményjátékra invitálni.

Kérjük Önöket, hogy az üzenetet töröljék ki készülékükből, MEG SE NYISSÁK a hivatkozást!

 

Köszönjük!