Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.05.17. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.05.17. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • a D1 TV terjesztése megszűnik, ezért a helyére a JAZZ TV kerül be kínálatunkba Pápa, Zirc, Olaszfalu, Bakonyszentkirály, Csesznek, Nagyesztergár, Dudar, Csetény, Szápár, Bakonynána, Bakonybél, Badacsonytomaj, Zalahaláp, Ábrahámhegy, Kékkút, Balatonrendes és Sárvár településeken.

Az Eht. 132. § (3) bekezdés alapján - a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Az Eht. 132. § (5) bekezdése értelmében „ A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Az Eht. 132. § (7) bekezdése alapján - Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon. A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás.

TÁJÉKOZTATÁS

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy

Pápán a Huszár ltp-en 2022. május 18-án (szerda)

hálózatfejlesztési munkálatokat végzünk a magasabb szintű, jobb minőségű szolgáltatás érdekében.

Ebből kifolyólag az adott napon reggel 6 órától szolgáltatás kiesés várható.

A szerelési munkálatok végeztével a szolgáltatás automatikusan helyre fog állni.

Szíves türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!

Értesítés az általános szerződési feltételek módosulásáról

 

A KábelszatNet-2002. Kft. hírközlési szolgáltató 2022.05.10. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2022.05.10. napjától megvalósuló változásait tartalmazza:

  • HATOSCSATORNA helyére a JAZZ TV kerül kínálatunkba

Az Eht. 132. § (3) bekezdés alapján - a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az Elnök rendeletében meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

Az Eht. 132. § (5) bekezdése értelmében „ A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Az Eht. 132. § (7) bekezdése alapján - Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása - ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.

 

A KábelszatNet-2002. Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

KECSKÉD, KÖRNYE, VÁRGESZTES és VÉRTESSOMLÓ

településeken lévő hálózatunk korszerűsítése miatt

INTERNET SEBESSÉG kínálatunk MEGNÖVEKEDETT.

Keresse fel honlapunkon a Szolgáltatások menüpontot,

illetve ügyfélszolgálatunkat a részletekért!